Елит Строй 6Проектиране, строителство, ремонтни дейности
„Елит Строй 6“ ЕООД

е с предмет на дейност в областта на промишленото и жилищно строителство, проектиране и инвеститорски контрол, строително-ремонтни услуги, цялостно оформление на сгради, вътрешен дизайн и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други.

КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ?

Проектиране

Проектиране

Стабилното развитие на „Елит Строй 6” ЕООД и високите постижения на компанията са резултат от екипния принцип на работа. Нашият екип от специалисти притежава дългогодишен опит в областта на инженеринговата, консултантска и проектантска дейност, от комплексното проучване и строителство, до цялостната реализация на проектите.

Строителство

Строителство

Основен акцент в нашата политиката е развитието и утвърждаването на фирмата в сектора на промишленото и жилищното строителство. Дружеството притежава добра материално-техническа база и опит, натрупан в изграждането и ремонта на различни  строителни обекти

Ремонтни дейности

Ремонтни дейности

Дружеството извършва всички видове цялостни и частични ремонти на жилищни и обществени сгради, и други. В строително-ремонтните дейности „Елит Строй 6” ЕООД работи по изграждане на нови обекти от производствен и комунално-битов характер, възстановяване, усилване и саниране на строителни конструкции, сгради и съоръжения, а също така и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения.

Нашата мисия е динамично разширяване дейността си, налагайки търговската марка на „Елит Строй 6” ЕООД, като надежден и коректен бизнес партньор.

промишлено и жилищно строителство, проектиране и инвеститорски контрол, строително-ремонтни услуги, цялостно оформление на сгради, вътрешен дизайн и обзавеждане