В процеса на развитието си „Елит Строй 6” ЕООД реализира гъвкавото пазарно поведение, отговаряйки адекватно на променящите се условия. Това предимство компанията успява успешно да съчетае с обществения ангажимент за социална отговорност, спазване принципите на екологично поведение и високи стандарти за качество.

Гарантирайки качествена реализация и спазване на коректни срокове по изпълнение на възложените обекти нашата компания е специализирана в следните направления: ремонтни дейности, високо строителство, вътрешни ремонти, вертикални планировки, интериорен дизайн, инфраструктурни обекти и държавни администрации.

Дружеството извършва всички видове цялостни и частични ремонти на жилищни и обществени сгради, и други. В строително-ремонтните дейности „Елит Строй 6” ЕООД работи по изграждане на нови обекти от производствен и комунално-битов характер, възстановяване, усилване и саниране на строителни конструкции, сгради и съоръжения, а също така и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения. Ние сме коректен партньор в изпълнението на обществени поръчки, свързани с гореизброените дейности.

Доброто познаване на нововъведенията при строителните технологии и материали ни дава възможност да осигурим максимална ефективност и дълъг срок на годност на изпълнените от нас жилищни и обществени сгради.